• امکان شخصی سازی صدا
  • حالت ANC
  • حالت GAME MODE
  • حالت HEAVY BASS
  • مدت زمان پخش طولانی
  • دارای نرم افزار