تعداد درگاه : دو درگاه USB

شدت جریان ورودی : 12-24V

شدت جریان خروجی : 5.0V-2.1A Max

بسته 30 تایی هم دارد